Mister Madame

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. van keeken schoenen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Dit is de website van:

Van Lier Schoenen B.V.
Julianastraat 21
5951 CG Belfeld
T: 077 - 4751263
E: info@vanlierschoenen.nl

KvK-nummer: 71972544

BTW-identificatienummer:NL 8589.22.526.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres.

Bij een bestelling worden uw NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens en uw koopgeschiedenis door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt voor de afwikkeling van uw bestelling alsmede voor onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (PostNL en Rabobank) de noodzakelijke gegevens. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (uw persoonlijk account / login) indien u daarvoor kiest. Verder ontvangt u via dit e-mailadres een order- en verzendbevestiging. Uw koopgeschiedenis wordt gebruikt indien u de order retour stuurt of indien er door u een mankement wordt gemeld. Tevens maken wij van uw koopgeschiedenis gebruik indien u aangegeven heeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Wij kunnen u hierdoor gericht informatie sturen op basis van deze geschiedenis.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;
  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per email: info@vanlierschoenen.nl

Per brief: Julianastraat 21, 5951 CG Belfeld

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Ruim 500m2 <br> schoenmode en voetzorg

Ruim 500m2
schoenmode en voetzorg

Persoonlijk en <br> deskundig advies

Persoonlijk en
deskundig advies

De koffie staat <br> voor je klaar

De koffie staat
voor je klaar

90 jaar kennis <br> en ervaring

90 jaar kennis
en ervaring

Gratis parkeren <br> voor de deur

Gratis parkeren
voor de deur